Opening hours subway stations

StationOpening timeClosing time
Strelka5:1500:00
Gorkovskaya5:1500:10
Burevestnik5:1500:00
BurnakovskayaВ-I — 5:15
В-II (exit to the mall «Sozvezdie») — 7:00
В-I — 00:05
В-II (exit to the mall «Sozvezdie») — 19:00
KanavinskayaВ-I — 5:15
В-II (exit to the Marshal Voronov st.) — 7:00
В-I — 00:05
В-II (exit to the Marshal Voronov st.) — 19:00
Moskovskaya5:1500:10
Chkalovskaya5:1500:05
Leninskaya5:1500:05
Zarechnaya5:1500:10
Dvigatel Revoluciyi5:1500:10
ProletarskayaВ-I (exit to the «Dubki» park) — 7:00
В-II — 5:10
В-I (exit to the «Dubki» park) — 19:00
В-II — 00:15
Avtozavodskaya5:1500:15
Komsomolskaya5:1500:10
KirovskayaB-I (exit to the main entrance of «GAZ», to the «O’Key» supermarket) — 7:00
B-II — 5:15
B-I (exit to the main entrance of «GAZ», to the «O’Key» supermarket) — 19:00
B-II — 00:10
Park Kultury5:1500:05